Gezondheid; corona en long corona

Voor reizen: zie hier

Nieuwe beperkingen

Vrijdag 9 juli komen er weer beperkingen, om de groei bij de jeugd qua corona tegen te houden, onder meer de 14 dagen pauze na vaccinatie. Mogelijk ook beperking qua evenementen en late opening horeca. Ook terugreizen uit het buitenland kan wel eens gekoppeld worden aan recente PCR test, die daar dan tot 150 euro kan kosten, dit om de jeugd wat minder reislustig te maken.

A-status

Vandaag stemden 103 Tweede Kamerleden voor de A-status van corona. Door die status blijven de maatregelen in stand. Slechts 26 Kamerleden stemden tegen. Ebola met een dodelijkheid van meer dan 50 procent staat nu samen met Sars-CoV-2 met een gemiddelde dodelijkheid van 0,15 procent op de A-lijst.

 

Kinderen vanaf 12 jaar ook vaccineren (adviseert van Dissel/RIVM) ook de Jonge wil dit, ook de gezondheidsraad stemde 29 juni in. Het prikken werd direct gestart.

 Het risico voor jongeren in de 12-18 groep die Corona krijgen is minimaal (CFR is 0,003% of 1/30e van de brede mortaliteit van alle leeftijden, die 0,11% is). De kans op ernstige bijwerking door vaccinatie is echter, volgens de bijsluiter van Pfizer zelf, 0,4% voor 12-15 jarigen, maar dit wordt nergens vermeld door het RIVM. Ook lange termijn effecten zijn voor jongeren onbekend maar niet uitgesloten. Zie https://artsencollectief.nl/coronavaccins-bescherming-en-risicos/ en https://artsencollectief.nl/wp-content/uploads/2021/06/EUA-27034-179-FS-for-Vaccination-Providers-Full-EUA-PI-final-5-19.pdf voor Pfizer

Antistoftest niet nodig om aan te tonen dat je besmet was, GGD kan bewijs geven
5 juni 2021 Nederlanders die een coronaherstelbewijs willen aanvragen, zodat zij vanaf juli bijvoorbeeld een evenement kunnen bezoeken, kunnen daarvoor geen antistoffentest ondergaan. In plaats daarvan kunnen ze twaalf dagen na hun positieve test bij de GGD een verklaring aanvragen van hun doorgemaakte infectie,

CoronaCheck-app

Voor een testbewijs op je telefoon download je de door het ministerie ontwikkelde CoronaCheck-app, waarin je een persoonlijke QR-code kan aanmaken die je bij aankomst moet tonen. Dat is ook als reisdocument geldig. Maar let hierbij wel op: je kan maar voor één persoon een QR-code aanmaken in de app.

Probleem: Mensen die zijn hersteld van een coronabesmetting en één prik hebben gehad, kunnen daar nog steeds niet altijd een bewijs van aanmaken in de CoronaCheck-app. Dat zou wel moeten: demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) beloofde vrijdag 25 juni tegen persbureau ANP dat het probleem nog dit weekend zou worden opgelost. Dat is 28 juni nog niet rond.

Voor de mensen die liever een papieren testbewijs willen, kunnen via de website coronacheck.nl/print een papieren versie van de QR-code printen. De CoronaCheck-app is vanaf 23 juni geschikt om gevaccineerden toegang te bieden tot locaties en evenementen. De QR-code uit de app wordt tevens een alternatief voor een test om te reizen, ook als de EU-lidstaten het niet eens worden over reisregels. Momenteel is voor toegang tot bijvoorbeeld een festival of een voetbalwedstrijd een negatieve test nodig, ook voor mensen die al volledig gevaccineerd zijn. Vanaf 23 juni kun je naast toegangstest ook een code die je via de app krijgt laten scannen.

Corona Melder app    Corona melder App download Apple, Google

Bijna 1,8 miljoen vaccinaties ontbreken in RIVM-database
Door ICT-problemen ontbreken nog zeker een miljoen prikken die door de GGD's zijn gezet in de centrale database van het RIVM en is er achterstand in de verwerking..

 

Gele boekje

De GGD’s tekenen nu in het aloude gele vaccinatieboekje, dat altijd diende voor reizen naar landen waar men bepaalde vaccinaties eiste, aan of iemand gevaccineerd is, en doet dat via een sticker met het nationale registratienummer van de vaccinatie, zodat dat ook digitaal kan worden gecheckt.

Spanje accepteert zo’n gele boekje vaccinatie-waarmerking. Een vaccinatieboekje kan besteld worden bij de SKU. De GGD schrijft uitsluitend prikken bij die je van de GGD hebt gekregen. Ben je gevaccineerd door bijvoorbeeld de huisarts, dan kun je daar vragen om een coronastempel in je gele boekje. Moet je nog geprikt worden? Je kunt de prik direct na vaccinatie laten bijschrijven in het gele boekje. Dat gebeurt op de priklocatie. Moet je nog geprikt worden? Je kunt de prik direct na vaccinatie laten bijschrijven in het gele boekje. Dat gebeurt op de priklocatie. Heb je al een prik gehad die nog niet is bijgeschreven in het gele boekje? Dan kun je die op de priklocatie laten bijschrijven als je voor je tweede prik gaat. Neem wel het registratiebewijs van de eerste prik mee. Ben je al volledig gevaccineerd en wil je die vaccinatie alsnog laten bijschrijven? De GGD’s treffen hiervoor voorzieningen.

Tip: Plak de registratiekaart van je prikken in het gele boekje. Op de registratiekaart staat onder meer het batchnummer van jouw persoonlijke vaccinatie. Heb je nog geen geel boekje? Je kunt het hier bestellen voor 8,70 euro.

De mondkapjes

Veel discussie nu over al dan niet afschaffen mondkapjesplicht, ook als de a1,5m niet haalbaar is. Sommige experts zoals immunologe Carla Peeters achten die niet nuttig en zelfs schadelijk.

 

Bijwerkingen melden bij Lareb

Als er onverwachte of ernstige bijwerkingen zijn na vaccinatie kan dat worden doorgegeven aan Lareb. Elke maand verschijnt een samenvatting van de rapporten over de veiligheid van de vaccins van Pfizer (Comirnaty)ModernaAstraZeneca (Vaxzevria) en Janssen. De nieuwste informatie staat ook op de CBG pagina’s over de coronavaccins, maar feitelijke overzichten over hoeveel en welke bijwerkingen ontbreken op de CBG pagina’s.

 

Er zijn volgens Lareb tot nu toe in Nederland  381 meldingen van overlijden na coronavaccinatie (op 6 juni). Het gaat hier om 249 personen van 80 jaar of ouder, 97 personen tussen de 65 en 79 jaar en 33 personen onder de 65 jaar. Van 2 personen is de precieze leeftijd niet bekend. Op 20 juni bleek dat aantal 409 te zijn, afgezet tegen de 2800 ‘normale sterfgevallen vanwege Corona” waar de sterfte erg is teruggelopen, sinds de vaccinatie is dat 13,7%.  Op 4 juli 448 personen, dus 39 meer, het neemt dus toe. Tot nu toe zijn er dus in ons land 448 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het gaat hier om 263 personen van 80 jaar of ouder, 132 personen tussen de 65 en 79 jaar en 51 personen onder de 65 jaar.

Cijfers van EMA die zouden aangeven dat er in Europa 7000 doden zijn, berusten volgens factcheckers op misinterpretatie en dubbeltellingen. Wat de cijfers dan wel zijn, wordt niet duidelijk. Ook lijkt het er op, dat de doden door vaccinatie langzaam meer zijn dan de doden door Corona zelf. Ook in Engeland speelt dit. De Delta variant blijkt ook veel gevaccineerden te treffen, ook met dodelijk gevolg.

 

Richtlijnen RIVM voor CoVid-19

 

Testen (GGD)

Testen - commercieel

Testafspraak

Vaccineren wanneer en voor wie, de vaccines van AstraZeneca en Janssen worden standaard niet meer gebruikt (alleen mRNA nu), vanwege bijwerkingen-risico. Wie toch Janssen wil (sneller, want maar 1 prik) kan dat verzoeken, na 21 juni ook voor 18+

Vaccinatie-afspraak

Vaccinatiebereidheid 71% CBS 27 mei

GGD vaccineren

GGD Amsterdam testen

GGD speciaal voor jongeren

Long Covid - Long Corona ; blijvende problemen na de ziekte

Coronaplein Voor mensen met langdurige klachten na Corona ziekte (long corona)

World Health Organisation (WHO) (in het Engels)

Gedragsregels RIVM naleving

CBS Gezondheid en Corona

De gezondheidskloof; verschillen tussen rijk en arm, levensverwachting

Brede Welvaart CBS

Zwangerschap, vruchtbaarheid  en een FAQ van NVOG advies: COVID-19 vaccin voor alle zwangeren pref. mRNA vaccine).

Homeopathische behandeling; de minister ontkent dat dit werkt en acht het gevaarlijk

Profylaxe, preventie, voorbehoeding (niets over bekend bij de overheid)